• ‌دادستان بجنورد:

    شرایط کنسرت به نحوی نبود که بتوان کنسرت را برگزار کرد

    دادستان مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به اتفاقات اخیر در خصوص لغو کنسرت هنجار‌شکن گفت: باتوجه به این که خود بنده در محل کنسرت حضور پیدا کردم٬ شرایط به نحوی نبود که بتوان کنسرت را برگزار کرد.

    • ۱۱:۱۴,یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

  • شرایط کنسرت به نحوی نبود که بتوان کنسرت را برگزار کرد
شرق 24