• طلب8 میلیارد تومانی مخابرات از مشترکین

    مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی :طلب 8 میلیارد تومانی شرکت مخابرات از مشترکین تلفن ثابت خبر داد و گفت: این طلب در حوزه مشترکین خانگی و دولتی است.

    • ۱۸:۳۴,یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

  •  طلب8 میلیارد  تومانی مخابرات از مشترکین
شرق 24