اسرائیل نماینده و وزیر حماس را بازداشت کرد

نظرات

ارسال نظر