امیری: AFC را در جریان طلب‌مان از نفت قرار خواهیم داد/ نمی‌دانیم مسئول رسیدگی به طلب ما کیست!

نظرات

ارسال نظر