جزئیات کامل کشف بمب در شهرستان نجف آباد/بمب به بیرون از شهر منتقل شد

نظرات

ارسال نظر