نشست خبری متفاوت توسط دامپزشکی خراسان شمالی

نشست خبری دامپزشکی خراسان شمالی در مجموعه فرهنگی عمیق و با ظاهر متفاوت برگزار شد.

نظرات

ارسال نظر