ریزش ساختمان و مصدومیت 3 نفر در بجنورد

در جریان بازسازی منزلی در خیابان امام خمینی شرقی بجنورد،با ریختن بخشی از دیوار سقف خانه همسایه فرو ریخت و سه مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند

نظرات

ارسال نظر