تنور فتیر پزی سبب آتش سوزی در منزل مسکونی(ویلاشهر بجنورد) شد

تنور فتیر پزی سبب آتش سوزی در منزل مسکونی(ویلاشهر بجنورد) شد که با کمک آتش نشانان خوشبختانه آتش به سایر وسایل سرایت نکرد.

نظرات

ارسال نظر