ولایتی: قطعنامه 598، حاصل ایثارگری ها و رشادت های ملت ایران بود