تجمع دانشجویان خراسان شمالی در اعتراض به سخنان ترامپ

دانشگاهیان دانشگاه بجنورد ظهر فردا ٢٣مهرماه پس از نماز ظهر و عصر علیه سخنان ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقابل مسجد اين دانشگاه تجمع می کنند.

نظرات

ارسال نظر