تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای بیدک از توابع بجنورد در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی

نظرات

ارسال نظر