پایگاه ملی فضایی امام خمینی (ره) به طور رسمی افتتاح شد

نظرات

ارسال نظر