سرانه پرداخت ماهانه صدقه هر نفر در استان 35 تومان است

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: سرانه پرداخت صدقه هر نفر در استان خراسان شمالی در ماه 35 تومان و میزان پرداخت صدقه هر نفر طی 6 ماه نخست امسال دو هزار و 145 تومان بوده است.

 

 

عباس اهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار شرق 24،  اظهار داشت: به‌طور میانگین هر خانواده خراسان شمالی ماهانه یک هزار و 211 تومان صدقه پرداخت می‌کند.

اهرابی بابیان اینکه طی 6 ماه نخست امسال یک میلیارد و 780 میلیون و 57 هزار تومان صدقه در استان جمع‌آوری‌شده است، افزود: با توجه به نسبت جمعیت بیش از 900 هزارنفری و بیش از 255 هزار خانوار در استان، سرانه پرداخت صدقه توسط هر خانواده خراسان شمالی طی 6 ماه نخست امسال، هفت هزار و 268 تومان می‌باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 446 صندوق صدقه بزرگ، یک هزار و 800 صندوق متوسط و 117 صندوق کوچک در استان نصب و یا به‌صورت سیار در منازل توزیع‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به میزان پرداخت صدقه به نسبت شهرستان‌های استان، گفت: طی 6 ماه نخست امسال بیشترین میزان پرداخت صدقه توسط هر نفر در بجنورد چهار هزار و 878 تومان و هر خانواده بجنوردی 16 هزار و 730 تومان بوده است.

اهرابی بابیان اینکه هر نفر در گرمه با پرداخت صدقه سه هزار و 514 تومان و هر خانواده 11 هزار رو 556 تومان در رتبه بعدی بوده است، افزود: همچنین فاروج با پرداخت صدقه هر نفر دو هزار و 991 تومان و پرداخت هر خانواده فاروجی 9 هزار و 527 تومان در رتبه بعدی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت پرداخت صدقه توسط هر خانواده اسفراینی هشت هزار و 253 تومان، هر خانواده مانه وسملقان 6 هزار و 163 تومان، هر خانواده شیروانی پنج هزار و 655 تومان، هر خانواده جاجرم 6 هزار و 160 تومان، هر خانواده رازوجرگلانی یک هزار و 366 تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بابیان اینکه در حال حاضر بیش از 80 هزارنفری تحت پوشش کمیته امداد هستند، خاطرنشان کرد: پرداخت صدقه طی 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 25 درصدی داشته است.

نظرات

ارسال نظر