مرد 91 ساله حائز رتبه نخست مسابقات پرس سینه منطقه یک کشور در وزن 65 کیلوگرم  در بجنورد شد

نظرات

ارسال نظر