استان خراسان شمالی رتبه ٢٦كشور  به لحاظ تعداد كشته شدگان تصادفات برون شهری را در سال 95 دارد

نظرات

ارسال نظر