انتقال پول خرید قطعات و تعمیر هواپیما مشکل دارد

نظرات

ارسال نظر