کشت باریجه مردم پیر بز

این جمعیت( مردم روستای پیربز) نه برای کوه نوردی بلکه برای کشت باریجه با ذوق وشوق امروز با کمک منابع طبیعی پا به ارتفاعات روستا گذاشتند.

نظرات

ارسال نظر