اینجا‌ مناطق‌ زلزله کرمانشاه نیست ! اینجا خیابان‌ برنجی در مرکز شهر بجنورد است!

نظرات

ارسال نظر