دیدارتولیت آستان قدس رضوی  با خانواده شهید محبی

تولیت آستان قدس رضوی با حضور در منزل زنده یاد "فرید محبی" سرمهندس کشتی سانچی در مشهد، با خانواده آن مرحوم دیدار کرد.

نظرات

ارسال نظر