داستان زندگی خانواده عفتی تمامش تکرار یک کلمه است ( بام تا بام)

 به گزارش شرق 24، داستان زندگی خانواده عفتی تمامش تکرار یک کلمه است ( بام تا بام)

بجنورد کلاته جوادیه کوچه دیبا
خانواده۴نفره بایک فرزند معلول ، بعدازخرابی خانه شان در زلزله اردیبشهت، روی پشت بام همسایه ، در چادر زندگی می کنند.
انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر