مراسم نمادین بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی (ره)

مراسم نمادین بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در مدرسه علوی عصر چهارشنبه هیجدهم بهمن با حضور فرماندهان مسئولین و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری در مدرسه علوی برگزار گردید.

نظرات

ارسال نظر