پلاکارد مردمی خطاب به ترامپ

 پلاکارد مردمی خطاب به ترامپ در حاشیه راهپیمایی بهمن تماشایی؛ مشکل برات پیش آمده کسگم!

نظرات

ارسال نظر