شکار کبک با داف

رییس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان: دو نفر شکارچی غیر مجاز کبک دستگیر شدند و از آنها چهار قطعه کبک زنده بهمراه تعدادی داف زنده گیری کبک در اطراف روستای زرد کشف و ضبط گردید

نظرات

ارسال نظر