جابه جایی دانشجویان دانشگاه اشراق بجنورد با مینی بوس و گلایه دانشجویان

به گزارش شرق 24، جابه جایی دانشجویان دانشگاه اشراق بجنورد با مینی بوس سبب گلایه بسیاری از آنها شده است.

نظرات

ارسال نظر