خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی شد

به گزارش شرق 24، قاسمعلی خدابنده (فرزند خراسان شمالی) به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی منصوب شد.

نظرات

ارسال نظر