اکنون گردنه های استان خراسان شمالی  مه گرفته است و رانندگان با کاهش دید افقی روبه رو هستند

به گزارش شرق 24، اکنون گردنه های استان خراسان شمالی مه گرفته است و رانندگان با کاهش دید افقی روبه رو هستند

نظرات

ارسال نظر