مسابقات قهرمانی استان خراسان شمالی در سبک های آزاد کاراته در سالن علیدخت بجنورد

هم اکنون مسابقات قهرمانی استان خراسان شمالی در سبک های آزاد کاراته در سالن علیدخت بجنورد در حال‌ برگزاری است.

نظرات

ارسال نظر