تصادف زنجیره ای محور آشخانه بجنورد

به گزارش شرق 24، روز گذشته تصاودف زنجیره ای در محور آشخانه به بجنورد رخ داد.

نظرات

ارسال نظر