مدارس کانکسی در سرپل ذهاب

در جریان زلزله ۲۱ آبان ماه در کرمانشاه ۲۹ مدرسه شامل ۱۵۸ کلاس درس در شهرستان سرپل‎ذهاب بیشترین آسیب را دیدند.

در جریان زلزله ۲۱ آبان ماه در کرمانشاه ۲۹ مدرسه شامل ۱۵۸ کلاس درس در شهرستان سرپل‎ذهاب بیشترین آسیب را دیده‎اند و در حال حاضر ۱۱۸ کلاس درس در این شهرستان در کانکس برگزار می‎شود.

عکاس: عادل باخدا/میزان، عبدالرحمان رأفتی/تسنیم

نظرات

ارسال نظر