حمایت از نمایشگاه عرضه خانگی

 مطالب شما- امروزه کار به عنوان بستری جهت کسب درآمد برای همه تبدیل به دغدغه ای همیشگی شده است . از یک سو رشد جمعیت و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصادی روز به روز بر جمعیت بیکاران و افرادی که جویای کار هستند می افزاید .

 در این اوضاع بسیاری به فکر امرار معاش از طریق ایجاد مشاغل خانگی هستند. اما بررسی مشاغل خانگی ازچند جهت می تواند مد نظر باشد .

 اول اینکه بیشتر کسانی که به این مشاغل رو می آورند تنها هدفشان گذران زندگی است و بهبود زندگی و معیشت این عزیزان می تواند در ساماندهی این مشاغل نقش مهم و بسزایی ایفا نماید .

دوم اینکه این مشاغل اکثرا در هنرهای دستی و یا هنرهایی نظیر اشپزی و صنایع خرد نظیر بسته بندی و ... محدود می شوند و با کمترین سرمایه شکل می گیرند و گاهی کم کم رشد کرده و تبدیل به کارگاههای کوچک و بزرگ می شوند .

سوم اینکه این مشاغل چه تاثیری بر اقتصاد جامعه دارند و آیا روند رشد این مشاغل می تواند بازار را تحت شعاع خود قرار دهد یا نه و آیا اقتصاد در این بخش سالم است یا نه؟ تجربه نشان داده مشاغل خانگی به جهت نیاز شاغلین در این بخش و رقابت نسبتا شدیدی که در آن وجود دارد بایستی اقتصادی به صرفه و با قیمت های مناسبی برای مصرف کننده باشد و همزمان خصوصا در بخش مواد غذایی از سلامت و بهداشت بالایی برخوردار باشد.

هرچند گاهی این مشاغل محیط زندگی را تحت شعال خود قرار می دهد اما باید با حمایت صحیح از آن موجبات شکل گیری مشاغلی سالم و پویا را با حداقل حواشی و مضرات و معایب به وجود آورد.

در این راستا ایجاد و برپایی نمایشگاههایی با این مضامین میتواندکمک بزرگی به این عزیزان باشد .

مهدی وحدت استاد دانشگاه و پژوهشگر

 

 

 

نظرات

ارسال نظر