جلسات هماهنگی فعالین سیاسی استان جهت دعوت از  آیت الله موسوی بجنوردی و سیدحسن خمینی

 شنیده ها حاکی از جلسات هماهنگی فعالین سیاسی استان جهت دعوت از  آیت الله موسوی بجنوردی و سیدحسن خمینی در آینده نزدیک میباشد.
کانال نظرسنجی
انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر