تصمیمات هیات تجدیدنظر شورای رقابت معطل امضای رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مطابق بند 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، در هیأت تجدید نظر شوراری رقابت دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور دارند اما در حال حاضر با وجود معرفی این افراد از سوی وزراء هنوز رئیس جمهور حکم آنها را امضاء نکرده است.

عدم امضاء حکم این 4 عضو هیأت تجدیدنظر در شورای رقابت توسط رئیس جمهور باعث شده با وجود برگزاری جلسات امکان تصمیم گیری نهایی در این هیأت وجود نداشته باشد.

به گزارش تسنیم، ماده63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر داشته است: تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده64 ـ  ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
 ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. 

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر