شکوفه های زمستانی

در حالیکه بیش از یک ماه به پایان سال و آغاز فصل بهار مانده است، درختان بادام در روستاهای یزد شکوفه زده و کشاورزان نگران سرمازدگی محصول خود با وجود خشکسالی های مکرر هستند. روستای ده بالا در شهرستان تفت استان یزد از سردترین مناطق این استان به شمار می رود که طی دو هفته گذشته درختان بادام در این منطقه شکوفه زده و یا در حال شکوفه زدن است. همچنین درختان در روستای سریزد، طزرجان، بنادک سادات و ... نیز شکوفه زدند.

نظرات

ارسال نظر