رفت و آمد برای انتصابات استان

شنیده شده رفت آمد برخی چهره های استان برای انتصاب گزینه احتمالی استانداری این روزها افزایش یافته است.
نگاه سیاسی ملاک نگرانی این افراد عنوان شده است.

نظرات

ارسال نظر