غرس نهال به یادرئیس فقید شورای شهر بجنورد

اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در محل صداوسیمای استان نهالی را به یاد رئیس فقید شورای شهر بجنورد مرحوم حیدر علی #ایزانلو غرس کردند.

نظرات

ارسال نظر