قطعی آب در مسکن مهر شیروان

بر اساس شنیده های موثق مسکن مهر کوی وحدت #خانلق طی دو روز اخیر با قطعی آب مواجهه شده و ساعت هاست اهالی این منطقه از کمبود اب دسته و پنجه نرم می کنند.

به گزارش شرق 24، بر اساس شنیده های موثق مسکن مهر کوی وحدت خانلق طی دو روز اخیر با قطعی آب مواجهه شده و ساعت هاست اهالی این منطقه از کمبود اب دسته و پنجه نرم می کنند./شیروان من

نظرات

ارسال نظر