توتال: عربستان برای امضای قرارداد با ایران، به ما چراغ سبز نشان داد

نظرات

ارسال نظر