انتصاب دو مدیرکل در استانداری خراسان شمالی

مجید درخشانی به سمت مدیرکل امور سرمایه گذاری استانداری و محمدرضا موفق نیز به عنوان مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی منصوب شدند.

به گزارش شرق 24، مجید درخشانی به سمت مدیرکل امور سرمایه گذاری استانداری و محمدرضا موفق نیز به عنوان مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی منصوب شدند.

 

نظرات

ارسال نظر