انتصاب  قنبری به عنوان  رئیس اداراه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش خراسان شمالی

طی شنیده ها، براتعلی حاتمی مدیر کل آموزش و پرورش قصد دارد طی حکمی محمد قنبری را  جایگزین مهدی هادی پور رئیس اداراه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش خراسان شمالی نماید.

نظرات

ارسال نظر