شارژ مالی اعضای تراکتورسازی در روزهای پایانی سال ۹۶/ مشکل مالیاتی باشگاه تبریزی در آستانه حل شدن

مشکل مالیاتی باشگاه تراکتورسازی در آستانه حل شدن قرار گرفته و به همین خاطر قرار است اعضای این تیم در روزهای پایانی سال ۹۶ شارژ مالی شوند.

نظرات

ارسال نظر