اثر موفق جشنواره تئاتر فجر در راه پالیز

دو نمایش «صددرصد» و «آن سوی آینه» دو نمایش مکمل تماشاخانه پالیز خواهند بود.

نظرات

ارسال نظر