«تاجزاده»، سیاستمدار خشونت؛ چرا جریان اصلاحات متهم است؟

"وقتی افرادی مانند تاجزاده رسما و با بی‌شرمی برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به عالی ترین مقامات نظام نسبت‌های ناروا و دروغ می أهند آیا عقلای این جریان نباید بر این چموشی‌ها لجام بزنند؟"

نظرات

ارسال نظر