آغاز پروسه شکایت سازمان لیگ فوتبال از شرکت مجری تبلیغات محیطی

سازمان لیگ فوتبال برای دریافت حق تبلیغات محیطی مسابقات پیگیری‌ها‌ی حقوقی‌اش را آغاز کرده است.

نظرات

ارسال نظر