کشتار غیرنظامیان افغان توسط نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان

برخی از منابع محلی در شرق افغانستان اعلام کردند در عملیات نیروهای آمریکایی در شهرستان «چپلیار» ولایت ننگرهار ۹ غیرنظامی افغان کشته شدند.

نظرات

ارسال نظر