تقویت پیام رسان‌های داخلی در دستور‌کار شورای‌عالی فضای مجازی

عضو هیئت رئیسه مجلس از ورود شورای عالی فضای مجازی برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد

نظرات

ارسال نظر