اعتماد تمام عیار به رژیم صهیونیستی؛ آل سعود امنیت فرودگاه‌ها را به اسرائیل می‌سپارد

آل سعود از بیم احتمال خیزش مردمی در نظر دارد در اصلی فرار یا همان فرودگاه‌ها را برای خود بازنگاه دارد، از همین رو تامین امنیت آن را به شرکت‌های بیگانه به ویژه صهیونیستی می‌سپارد.

نظرات

ارسال نظر