دولت آینده عراق؛ اکثریت یا توافقی؟

شمارش معکوس انتخابات پارلمانی عراق در حالی آغاز شده است که حزب حاکم الدعوه به نمایندگی نوری المالکی و حیدر العبادی در مورد نوع دولت آینده به توافق نرسیده‌اند.

نظرات

ارسال نظر