پایگاه اطلاع رسانی شرق 24

اظهار نظر اوباما درباره دلیل «موفقیت‌آمیز»بودن مذاکره با ایران