سال ۹۷ با رکوردزنی مصرف بنزین آغاز شد

سال ۹۷ با ثبت رکوردهای کم نظیر در مصرف بنزین آغاز شد و در دومین روز این سال نیز شاهد رشد ۵۷ درصدی مصرف گازوئیل نسبت به روز مشابه سال قبل بودیم.

نظرات

ارسال نظر