دیپلماسی قوی اقتصادی یعنی توانایی ارتباط برای صادرات و عبور از واردات

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان با بیان اینکه تنها مسیر توسعه یافتگی کشور؛ حمایت از کالای داخلی است گفت: دیپلماسی قوی اقتصادی توانایی برقراری ارتباط برای صادرات کالا و نه ارتباط با کشورهای اروپایی برای واردات است.

نظرات

ارسال نظر