نمایندگان افغان خواستار تشکیل حکومت موقت شدند

شماری از نمایندگان افغان اعلام کردند که به منظور جلوگیری از مداخله دولت افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور باید حکومت موقت ایجاد شود.

نظرات

ارسال نظر